Defenders of Lastwall

Adventure log

Before every session I make a little header called Eerder in Lastfall (Earlier in Lastfall)

Sessie 2 Eerder in Lastfall…
De groep heeft de mee genomen priesteress Fiana terug gevonden en hebben ook wat addotionale informatie gevonden. Een gesloten tube met daarop het zegel van Lord Vadamir (lord of Iron). De scroll was aan Oculus en betrof samenwerking. Yarvick en Edric hebben dit aan de sergeant gegeven en deze heeft de scroll genomen. Hij gaf aan dat dit niet zomaar bekend moet worden gemaakt. In de grot hebben jullie ook nog een geheime kamer ontdekt maar jullie zijn er niet verder gegaan.

Sessie 3 Eerder in Lastfall…
De groep heeft een missie gekregen om een staf terug te halen. Ze hebben een undercover agent ontmoet die de groep via een grottenstelsel in de Greenbloods caves brengt. Ze hebben ontmoet en de groep is nu onderweg naar de caves.

Sessie 4 Eerder in Lastfall…
De groep is met Khogus mee gegaan en via een ondergrondse grottenstelsel in een tombe gekomen. Onder de grond hebben ze onder andere een Hydra, gevaarlijke planten en een groep Ghouls bevochten. Een paar kamers terug hebben ze een tempel van Urgathoa overgeslagen. Ik denk dat Wulf er wel wil kijken.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.